Nowi ochotnicy rozpoczęli szkolenie w 5 Mazowieckiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej

„Nie ma złej pogody, są tylko słabe charaktery”

W piątek, 19 stycznia mimo mrozu i śniegu 71 przyszłych terytorialsów rozpoczęło szkolenie w ramach terytorialnej służby wojskowej w 5 Mazowieckiej Brygadzie Oborny Terytorialnej. W piątkowy poranek w koszarach stawiło się 71 ochotników, którzy zdecydowali się na czas szkolenia porzucić swoje dotychczasowe ustabilizowane życie, wyjść z tzw. „strefy komfortu” i spróbować swoich sił w szeregach mazowieckich terytorialsów.

Piątek był dla nich dniem organizacyjnym. Na wstępie każdy z przybyłych na szkolenie ochotników został poddany testowi na obecność koronawirusa oraz badaniu lekarskiemu, odbył szkolenie z zakresu BHP, ochrony informacji niejawnych, ochrony przeciwpożarowej, szkolenie prawne czy szkolenie z obsługi Portalu Informacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tego dnia kandydatom na terytorialsów zostało wydane umundurowanie oraz ekwipunek żołnierza lekkiej piechoty, zobowiązani byli również podejść do egzaminu sprawności fizycznej.

– żołnierze są podzieleni na małe grupy, dbamy też o to żeby na każdym punkcie nauczania były środki do dezynfekcji rąk, oczywiście obowiązkowe maseczki. Wszystko będzie przebiegało w reżimie sanitarnym – mówi por. Bartosz Wileński, dowódca zgrupowania poligonowego.

Pierwsze szkolenie na poligonie mają już za sobą. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego ze znajomości karabinka MSBS Grot otrzymali broń i rozpoczęli swoje pierwsze zajęcia taktyczne na placu ćwiczeń taktycznych Targonie. Przez cały okres szkolenia będą poznawać tajniki zielonej taktyki, elementy medycyny pola walki czy topografii.

Dziś ich pierwsze zajęcia na strzelnicy, gdzie wykonają pierwsze strzelania na celność i skupienie z modułowego karabinka Grot. Oprócz bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią żołnierze będą również uczyć się przyjmowania postaw strzeleckich, obsługi broni, ładowania magazynka na czas czy rozkładania i składania karabinka.

Ochotnicy, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z wojskiem będą szkolić się 16 dni a zwieńczeniem ich szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa. Szkolenie rezerwistów, którzy również w piątek zostali powołani do terytorialnej służby wojskowej będzie trwało 8 dni, jest to tzw. szkolenie wyrównawcze. Zarówno ci po „szesnastce” jak i ci po „ósemce” będą razem szkolić się przez kolejne 3 lata w ramach szkoleń rotacyjnych. Szkolenie podstawowe i wyrównawcze stanowi przepustką do dalszego etapu szkoleń.

W pierwszym roku będą to szkolenia indywidualne, ogólnowojskowe obejmujące rozszerzony zakres wiedzy i umiejętności, które ochotnicy zdobyli podczas szkolenia podstawowego i wyrównawczego. Drugi rok to szkolenia specjalistyczne w ramach konkretnej specjalności, np. radiotelefonista, ratownik, saper itp. Trzeci rok to tzw. etap zgrywający pododdział w ramach plutonu.

Aneta SZCZEPANIAK
5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Previous ArticleNext Article