Obchody 80. rocznicy śmieci Adama Rzewuskiego ps. „Burza”

W piątek 24 maja 2024 odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę śmierci Adama Rzewuskiego ps. „Burza”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Regimin, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej o/Ciechanów oraz Nadleśnictwo Ciechanów. Poczty sztandarowe wystawili: Ochotnicza Straż Pożarna w Lekowie i Pawłowie, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, Armia Krajowa – Inspektorat Ciechanów i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Regiminie.

ks. mgr Łukasz Nawotczyński i ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk

Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lekowie, Gmina Regimin którą odprawili ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk i ks. mgr Łukasz Nawotczyński.

ks. mgr Wojciech Iwanowski – proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lekowie

W trakcie kazania proboszcz parafii w Lekowie ks. mgr Wojciech Iwanowski rozważał jak potoczyłaby się historia, gdyby Adam Rzewuski nie musiał oddawać życia za wolną Polskę, przypomniał jak ważna jest pamięć o bohaterach walczących o wolność Ojczyzny, jak wielkie znaczenie ma postawa młodych ludzi dla wiary i Ojczyzny, wspominał bł. Carla Acutisa, św. Stanisława Kostkę i dzieci do których zwróciła się Matka Boża w trakcie objawień fatimskich:

„Ta prośba Maryi skierowana do dzieci jest nadal aktualna. Choć niektórzy powiedzą, że one niewiele rozumieją. Może niektórzy powiedzą, że wtedy, a może i dzisiaj Matka Boża wtrąca się do polityki, bo prosi o nawrócenie Rosji. Ale przecież my – dorośli rozumiemy, że żyjemy w zagrożeniu wojny, że ten nasz bezpieczny i dostatni byt jest zagrożony.

Może właśnie najwłaściwszym ratunkiem dla tego świata, szczególnie dla młodych pokoleń, które powoli wkraczają w dorosłe życie, jest to by włożyć w ich ręce różaniec. By właśnie niewinne dzieci, z czystym sercem wybłagały opamiętanie dla tych, którzy mają serce wypełnione nienawiścią, którzy pałają żądzą posiadania, majątku i władzy. Aby właśnie ta różańcowa modlitwa tych najmłodszych ocaliła ten świat.

Byśmy nie tylko my – dorośli mogli dokończyć bezpiecznie i spokojnie naszego doczesnego życia, ale by właśnie ci dla których się spalamy, dla których żyjemy – właśnie te młode pokolenia, mogły żyć długo, dostatnio i szczęśliwie w wolnej Polsce, w wolnej Europie, w świecie wolnym od nienawiści i od wojny.”

Kościół parafialny pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Lekowie

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli do miejsca pamięci Adama Rzewuskiego ps. „Burza”.Obchody rozpoczęło wciągnięcie flagi na maszt, odegranie hymnu państwowego, a następnie złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje:

 • przedstawicieli Gminy Regimin: Mariolę Kołakowską Wójta Gminy Regimin i Jacka Olszewskiego Przewodniczącego Rady Gminy Regimin,
 • przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Ciechanów Zbigniewa Majchrzaka i Hannę Sędzicką,
 • przedstawicieli rodziny Rzewuskich,
 • przedstawicieli służb mundurowych,
 • przedstawiciela Nadleśnictwa Ciechanów Arkadiusza Wendę Leśniczego Leśnictwa Lekowo,
 • przedstawiciela Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Ciechanów – pułkownika związku Bolesława Ozdarskiego,
 • przedstawicieli Klubu Radnych „Wspólnie dla Regimina”,
 • przedstawicieli Klubu Gazety Polskiej w Ciechanowie,
 • Annę Cicholską Posła na Sejm RP,
 • Krzysztofa Bieńkowskiego Senatora RP,
 • Mariusza Barańskiego – członka Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

Jacek Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Regimin i Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin

Następnie zabrała głos Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska. W swoim przemówieniu wspominała Adama Rzewuskiego, bohatera, który w młodym wieku oddał życie za Ojczyznę:

„Stoimy przed dawnym posterunkiem niemieckiej, okupacyjnej żandarmerii, gdzie jeden z funkcjonariuszy żandarmerii przywiózł na posterunek w Lekowie ciało niemieckiego żandarma oraz ciężko rannego Adasia Rzewuskiego. Wezwano pielęgniarkę, która opatrzyła jego rany. W nocy Adam świadomie zerwał bandaże, powodując potężny krwotok. Zmarł nad ranem, nie ujawniając Niemcom swoich kolegów i prawdziwych okoliczności strzelaniny pod Maliniakiem. Do dzisiaj nie jest znane miejsce jego pochówku. Być może w ogóle nie został pogrzebany, a jego ciało porzucono w nieznanym miejscu.”

Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin

Mówiła również jak ważne jest kształtowanie patriotyzmu, szczególnie wśród młodszych pokoleń: „Pamięć o Adasiu Rzewuskim, jest dedykowana szczególnie ludziom młodym, chcemy aby nasza młodzież a także lokalna społeczność wiedziała jak ważny jest patriotyzm, jakie wartości w życiu są najważniejsze. Skąd człowiek wyrasta i jakie wzorce przekazuje kolejnym pokoleniom odbierając je od swoich najbliższych, od poprzednich pokoleń.

Bóg Honor Ojczyzna, miłość szacunek i troska o wspólne dobro. To wartości, które powinny przyświecać młodym świadomym ludziom, kochającym swój kraj, lecz pragnących dobra nie tylko dla siebie, lecz także dla ludzi żyjących wokół. Patriotyzm w czasach pokoju nie jest wbrew pozorom sprawą oczywistą. Zaczyna się od codziennych, drobnych spraw. To właśnie te zwykłe, codzienne zachowania wynikają z podstawowych zasad współczesnego patrioty: Uczciwość, uważność na drugiego człowieka i jego potrzeb, szacunek do języka i kraju w którym żyjemy.”

Mariusza Barańskiego – członka Zarządu Powiatu Ciechanowskiego, Krzysztof Bieńkowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej XI kadencji, Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII, IX, X kadencji, Cezary Bobowski – dyrektor biura senatora Krzysztofa Bieńkowskiego, Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin, ks. mgr Łukasz Nawotczyński i uczniowie ze szkoły podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Regiminie.

Kolejnym punktem programu była część artystyczną, którą zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Regiminie. Na koniec przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości.

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII, IX, X kadencji

„Jest nami młodzież ze Szkoły Podstawowej w Regiminie wraz z nauczycielami. Dziękuję za te piękne słowa droga młodzieży. A szczególnie uczennica, która miała przygotowane wystąpienie, nie tyle szkolne, co polityczne. Ogromna wiedza na temat patriotyzmu, Unii Europejskiej. Ja bym jeszcze do tego dodała, ze twórcy Unii Europejskiej byli chrześcijanami i oni mieli na względzie Europę chrześcijańską. I nie dajmy sobie wmówić, że krzyż ma zniknąć z życia publicznego, ze szkół, z urzędów. Krzyż to jest symbol naszych wartości narodowych, chrześcijańskich.

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII, IX, X kadencji

Twórzmy te małe ojczyzny. Mamy renowację pięknego kościoła. To jest największy kościół drewniany w naszej diecezji, to jest chluba i z każdym miesiącem pięknieje. Ale w tym kościele powinniśmy być na nabożeństwach. Tak jak ja od dziecka wychowałam się tutaj, przyjmowałam wszystkie sakramenty. Przychodźmy do kościoła. Może rzeczywiście ta modlitwa młodych ludzi, to cierpienie naszego bohatera, który dzisiaj jest przywoływany. Nasz lokalny bohater, wiem dużo na temat rodziny Rzewuskich.

Mój ojciec był przyjacielem Adasia, wychowywał się w tym domu. Adaś był wspaniałym kolegą. Rodzina Rzewuskich była bardzo gościnna, zawsze służyła radą, pomocą. Adaś dzielił się słodyczami, zawsze było dużo kanapek, jedzenia i dużo młodzieży. Domek w lesie, niedaleko mojego taty, tam się wychowywał, byli sąsiadami.”

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII, IX, X kadencji i Krzysztof Bieńkowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej XI kadencji

Krzysztof Bieńkowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej XI kadencji

„To niezwykły dzień gdy wspominamy jednego z naszych. Ale takiego, który słowa Bóg, Honor, Ojczyzna wziął sobie do serca głęboko. Już w młodzieńczych latach gdy działał na rzecz Polski, swoich rodaków. Wiedział, że honor i dobro drugiego człowieka to nie mogą być tylko puste słowa. To musi być zapisane w jego sercu i jego czynach.

Dlatego jest naszym bohaterem, dlatego jest tak wspominany i tak czczony tutaj, bo stanowi też dla nas wzór, byśmy własnymi czynami świadczyli o tym, jak ważna jest dla nas Polska, jak ważni są dla nas ludzie, sąsiedzi, najbliżsi. Czy my jesteśmy mu coś winni? Wydaje mi się, że tak. Jestem przekonany, ze jesteśmy mu winni nasz patriotyzm w codziennych obowiązkach: szkolnych, zawodowych, jesteśmy mu winni modlitwę. Ale jesteśmy też winni by dbać o Polskę, by dbać o to, żeby była niepodległa, a nie zawsze jest to oczywistością.

Krzysztof Bieńkowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej XI kadencji

Wiele z naszej suwerenności i niepodległości jest nam zabierane. Zabierane czasami przez tych, którzy mówią o sobie, że chcą polskości, a tak naprawdę jej nie chcą. Tych, którzy nie chcą żebyśmy byli pod biało-czerwoną i żeby naszym znakiem nie był biały orzeł na czerwonym tle w koronie, który od wieków nam towarzyszy, którzy nie chcą żeby słowa wiersza były aktualne: Tylko pod tym krzyżem i tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem.”

Rodzina Rzewuskich i uczniowie ze szkoły Podstawowej w Regiminie

Michał Rzewuski – członek rodziny Rzewuskich:

„Chciałbym podziękować, że w tym dniu możemy być częścią waszej społeczności. Nie mieszkamy tutaj, czujemy się wyróżnieni. Nasze nazwisko pada wielokrotnie, ale mamy świadomość, że nie to jest istotne. Istotne jest to co wy tutaj robicie, wasza działalność.

Michał Rzewuski – członek rodziny Rzewuskich

Zacznę od żartu, starego, przytoczonego z polskiego filmu: Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Nikt z zawodu nie jest bohaterem. Adaś nie był z zawodu bohaterem. Patriotyzm, Ojczyzna zaczyna się od najprostszych rzeczy, naszych codziennych czynności. Na tym się kończy, istotą jest moim zdaniem budowanie wspólnoty.”

Zdjęcia z uroczystości – 80. rocznicy śmieci Adama Rzewuskiego ps. „Burza” 27.05.2024

 

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article