Najdłuższa sesja powiatu i wybór nowego Starosty Powiatu Ciechanowskiego

W środę 28 grudnia 2023 odbyła się jedna z najdłuższych sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Radni na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie spotkali się o godz. 13.00 a zakończyli sesję o godz. 20.10.

Tematem tak długiej konferencji było:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie LVI sesji Rady Powiatu VI kadencji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

5. Debata budżetowa, w tym podjęcie uchwał w sprawach:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego
b) Uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok
c) wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
d) ustalenia w 2023 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Ciechanowskiego
e) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”
f) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok
g) zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2032 rok
h) rozpatrzenia skargi na działalność Joanny Potockiej – Rak Starosty Ciechanowskiej
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego na czas oznaczony do 3 lat

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego w 2022 roku

8. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na LVI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego.

9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Ciechanowskiego i przeprowadzenie głosowania nad tym wnioskiem.
a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania – odczytanie uchwały w sprawie odwołania Starosty Ciechanowskiego

10. Wybór Starosty Ciechanowskiego
a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania – odczytanie uchwały w sprawie wyboru Starosty

11. Wybór Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego
a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania – odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty

12. Wybór trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.
a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania- odczytanie uchwały w sprawie wyboru trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego –

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Zamknięcie obrad.

Przebieg głosowania nad odwołaniem Starosty Powiatu Ciechanowskiego – Joanny Potockiej – Rak.

Jednym z najważniejszych punktów sesji był punkt 9 – Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Ciechanowskiego i przeprowadzenie głosowania nad tym wnioskiem.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Zenona Ewa Babicz poinformowała że Starostę Powiatu Ciechanowskiego uważa się za odwołanego jeżeli w głosowaniu za odwołaniem opowiedziało się co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu radnych obecnych na sesji czyli 13 głosów radnych.

Głosowanie miało przebiegać w sposób tajny poprzez zakreślenie znaku X i wrzucanie głosu do urny.

W trakcie głosowania radni: Zenona Ewa Babicz i Wiesław Balcerzak – oznajmili że nie będą brać udziału w głosowaniu.

W tym momencie radny – Adam Krzemiński nie wytrzymał ciśnienia głosowania i z mównicy zabrał głos tymi słowami:

„Rozumiem, że klub WIR (ugrupowanie Joanny Potockiej – Rak) wypowiedział się w ten sposób, że nie będzie brał udziału w głosowaniu. Rozumiem również że kolejne osoby z klubu CBUW (koalicjant klubu WIR) deklarują, że nie biorą udziału w głosowaniu. W mojej ocenie jest to jawna próba przekształcenia tego głosowania z tajnego w jawne. Gratuluje państwu rozwiązania to będzie miało decydujący wpływ na mój wybór…”.

Następnie do urn podchodzą i głosują radni: Cezary Chodkowski, Zbigniew Gutowski, Andrzej Kaluszkiewicz, Barbara Kornatowska, Adam Krzemiński, Elżbieta Kuminiarczyk, Łukasz Lewandowski, Grzegorz Liszewski, Sławomir Morawski, Jacek Oglęcki, Sławomir Rudnicki, Wojciech Rykowski, Tadeusz Wieczorek,

Kolejni radni odmawiają głosowania są to: Irena Gawarecka, Barbara Kamińska, Joanna Teklińska, Joanna Potocka – Rak a radny Stefan Żbikowski opuścił salę głosowania.

Wyniki głosowania:

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Zenona Ewa Babicz poinformowała o wynikach głosowania:

 • Uprawnionych do głosowania 20 radnych
 • Minimalna liczba radnych do odwołania Starosty Powiatu Ciechanowskiego to 13 głosów
 • Kart wydano do głosowania – 14 (tyle samo wyjęto kart z urny)
 • Liczba głosów nieważnych – 0
 • Liczba głosów ważnych za odwołaniem Starosty Powiatu Ciechanowskiego – 13
 • Liczba głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu Starosty Powiatu Ciechanowskiego – 0
 • Liczba głosów wstrzymujących się – 1

Komisja skrutacyjna stwierdza że wniosek w sprawie odwołania Joanny Potockiej – Rak ze stanowiska Starosty Powiatu Ciechanowskiego uzyskał minimalną ilość głosów i w związku z tym Joanna Potocka – Rak została odwołana z funkcji Starosty.

Joanna Potocka – Rak w tym temacie wypowiedziała się na swoim profilu Facebook.com/PotockaRak cytujemy:

„W dniu wczorajszym decyzją części Radnych Rady Powiatu, zostałam odwołana z funkcji Starosty Powiatu Ciechanowskiego. Ostatnie cztery lata to szereg zrealizowanych inwestycji czy inicjatyw społecznych, które pokazały, że Powiat Ciechanowski może wyglądać i funkcjonować inaczej.

To zasługa i zaangażowanie wielu osób, którym chciałam bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję swoim najbliższym Współpracownikom, Kierownikom i Pracownikom Wydziałów Starostwa, Dyrektorom i Pracownikom Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz Instytucji współpracujących.

To dzięki Państwa zaangażowaniu, kreatywności, wiedzy i doświadczeniu, mogliśmy dokonywać rzeczy, o których przez lata mówiono – niemożliwe.

Pozostaję Radną Rady Powiatu i nie zamierzam rezygnować z pracy na rzecz Naszych Mieszkańców. Zawsze podkreślałam, że Powiat to nie budynek Starostwa, tylko nasi Mieszkańcy dla których i z którymi powinniśmy budować naszą społeczność lokalną. Tak postrzegam rolę samorządu i żałuję, że zwyciężyła inna wizja, a może raczej jej brak.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Radnym Rady Powiatu Ciechanowskiego Irenie Gawareckiej, Jolancie Teklińskiej, Barbarze Kamińskiej, Stefanowi Żbikowskiemu, Zenonie Babicz i Wiesławowi Balcerzakowi za pomoc i ogromne wsparcie.

Dziękuję Mieszkańcom Powiatu Ciechanowskiego, za wiele ciepłych słów, które są dla mnie potwierdzeniem, że to co wspólnie zrobiliśmy było potrzebne i oczekiwane.

Jako osoba otwarta i lubiąca zmiany, pewien etap kończę i zaczynam kolejny. Zmiany zawsze dają nowe możliwości, a dotychczasowe doświadczenia dodają odwagi, energii i determinacji do realizowania kolejnych celów o których zapewne niebawem Państwa poinformuję.

Zawsze podkreślałam siłę Kobiet i okazało się, że kobieta może dokonać rzeczy wydawałoby niemożliwej – połączyłam PSL, PiS i PO i zajęło mi to tylko 4 lata…

Wybór nowego Starosty Powiatu Ciechanowskiego

Kolejnym punktem sesji był wybór nowego Starosty. Została zgłoszona kandydatura – radnego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza. Radni przystąpili do tajnego głosowania.

Wyniki głosowania:

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Zenona Ewa Babicz poinformowała o wynikach głosowania:

 • Liczba radnych uprawnionych do głosowania, obecnych na sesji – 20
 • Minimalna liczba głosów do wyboru Starosty Powiatu Ciechanowskiego to 11 głosów
 • Kart wydano do głosowania – 20 (tyle samo wyjęto kart z urny)
 • Liczba głosów nieważnych – 0
 • Liczba głosów ważnych za wyborem nowego Starosty Powiatu Ciechanowskiego – 12
 • Liczba głosów ważnych przeciw wyborowi nowego Starosty Powiatu Ciechanowskiego – 8
 • Liczba głosów wstrzymujących się – 0

Komisja stwierdza, że radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz uzyskał odpowiednią ilość głosów i w związku z tym zostaje wybrany na stanowisko Starosty Powiatu Ciechanowskiego.

W tym miejscu nowy Starosta Powiatu Ciechanowskiego Jan Andrzej Kaluszkiewicz zabrał głos mówiąc:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Goście dla mnie to jest wielki zaszczyt być Starostą Ciechanowskim, oczywiście bardzo dziękuje moim wyborcom. Dziękuje również tym którzy oddali głos.

Chciałbym powiedzieć, że doceniam pracę dotychczasową szczególnie pracowników Starostwa, ja doskonale wiem jaki był, jest ich wkład w to co do tej pory się działo i niektórzy naprawdę tracili oddech zarówno w Domu Kultury jak i tutaj na miejscu w tym budynku.

Pani Starosta – Joanna Potocka Rak dokonała bardzo wielu rzeczy – bardzo dziękuje pani za pracę, niestety tak się stało jak się stało…

Jestem bardzo zaszczycony tym że zostaje Starostą chociaż mnie się wydaje że jest to bardzo ciężka praca. Ponieważ sytuacja jest taka a nie inna i wymaga bardzo dużej pracy. Chciałbym prosić o pomoc zarówno panią była Starostę – Joannę Potocką – Rak jak i wszystkich radnych i oczywiście zarząd który za chwilę wybierzemy.

Zaproponował również wybór na stanowisko Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego pana Marka Marcinkowskiego.

W tym miejscu była Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Joanna Potocka – Rak zabrała głos:

„Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, Panie Andrzeju chciałam bardzo serdecznie pogratulować i mam nadzieję że te inicjatywy które były zapoczątkowane i były realizowane przez te 4 lata będziecie państwo kontynuować. Serdecznie gratuluje mam nadzieję że praca ze współpracownikami moimi i pracownikami to będzie takie dodatkowe doświadczenie.

Dla pana mam też nadzieję, że wydarzenia kulturalne ze względu na pana dotychczasowy dorobek ale też zainteresowania i dokonania w tym obszarze że będą się miały jeszcze lepiej niż za mojego bycia Starostą. Mam nadzieję że więcej środków trafi do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Panie Andrzeju jeszcze raz serdecznie gratuluje i życzę wszystkiego dobrego.

Wybory na stanowisko Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego.

Radni przystąpili do wyborów na stanowisko Wicestarosty, wybory odbywały się w formie tajnej.

Komisja ogłosiła wyniki głosowania:

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Zenona Ewa Babicz poinformowała o wynikach głosowania:

 • Liczba radnych uprawnionych do głosowania, obecnych na sesji – 20
 • Minimalna liczba głosów do wyboru Wicestarosty Starosty Powiatu Ciechanowskiego to 1 głos ZA od głosów oddanych PRZECIW
 • Kart wydano do głosowania – 20 (tyle samo wyjęto kart z urny)
 • Liczba głosów nieważnych – 0
 • Liczba głosów ważnych za wyborem Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego – 12
 • Liczba głosów ważnych przeciw wyborowi Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego – 6
 • Liczba głosów wstrzymujących się – 2

Komisja stwierdza, że Pan Marek Marcinkowski uzyskał odpowiednią ilość głosów i w związku z tym zostaje wybrany na stanowisko Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego.

Wybory Członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego

Kolejnym punktem były wybory na trzech członków zarządu (tajne głosowanie). Radni wybrali nowy zarząd: Jacek Oglęcki, Wojciech Rykowski, Tadeusz Wieczorek.

Oznacza to że funkcję członka zarządu Powiatu Ciechanowskiego utracili: Adam Krzemiński i Stefan Żbikowski.

W dalszej części odbyła się debata budżetowa podczas której nikt z radnych nie zabrał głosu. Następnie odbyło się publiczne głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ciechanowskiego. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych i wszyscy zagłosowali ZA.

Nowy Starosta Powiatu Ciechanowskiego – co o nim wiemy…?

Jan Andrzej Kaluszkiewicz jest ciechanowianinem z dziada pradziada. Absolwentem naszego I Liceum im. Zygmunta Krasińskiego. Studiował w Warszawie i w Olsztynie. Ukończył Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warmińskiego w stopniu magistra.

Jan Andrzej Kaluszkiewicz

Podczas koncertu – XX Spotkania Chóralne „Cecyliada” w kościele Św. Józefa w Ciechanowie 21.11.2021

Od najmłodszych lat uczestniczył w życiu kulturalnym Ciechanowa, jako muzyk i nauczyciel. Znamy go jako pianistę z wielu koncertów organizowanych w naszym mieście. Współpracuje z Chórem „Victoria” przy kościele farnym. Przez 38 lat był nauczycielem. Od roku 2003 jest nauczycielem dyplomowanym.

W Ciechanowie pracował w Państwowej Szkole Muzycznej, Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego, Liceum im. Adama Mickiewicza i w Zespole Szkół nr1 im. Józefa Bema. Sześć lat był nauczycielem w Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, uczył w Zespole Szkół w Radzanowie. Przez dziesięciolecia (od 1967 r. do 2013r.) związany był z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Współpracował wiele lat z Ludowym Zespołem Artystycznym „Ciechanów”. Wychował wielu utalentowanych aktorów i piosenkarzy. Za swą działalność artystyczną na rzecz miasta dostał „Medal za Zasługi dla Ciechanowa”. Od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest to najwyższe odznaczenie resortowe.

Pracuje również na niwie społecznej, samorządowej i literackiej. Pisze dla „Tygodnika Ilustrowanego” (około 170 felietonów pt. „Kamienne Schodki”), publikuje w „Tygodniku Ciechanowskim” i w „Czasie Ciechanowa. Jest autorem trzech książek w których przedstawione są wybitne osoby związane z Ciechanowem.

Od 7 lat jest społecznym asystentem poseł Anny Ewy Cicholskiej. Od 4 lat jest radnym Rady Powiatu Ciechanowskiego w której przewodniczy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Jest również przewodniczącym Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Ciechanowskiego.

28 grudnia 2022 r. został wybrany na Starostę Powiatu Ciechanowskiego.

Więcej informacji o nowym Staroście Powiatu Ciechanowskiego znajdziemy w linkach poniżej:

Previous ArticleNext Article