Złote Gody w Sońsku

Wiele jest jubileuszy godnych świętowania, ale pięćdziesięciolecie małżeństwa zasługuje na szczególną uwagę. W miniony piątek w Urzędzie Gminy Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski w asyście Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jolanty Wyżykowskiej oraz Zastępcy Kierownika Kamili Podlasińskiej udekorował medalami “Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej następujące pary małżeńskie:

 

  1. Stanisława i Halinę Bobińskich – Bieńki- Karkuty
  2. Jana i Janinę Chmielewskich – Sarnowa Góra
  3. Antoniego i Danutę Kamińskich – Sarnowa Góra
  4. Stanisława i Helenę Krupińskich – Gąsocin
  5. Józefa i Elżbietę Kruszyńskich – Niesłuchy
  6. Tadeusza i Henrykę Łebkowskich – Koźniewo Średnie
  7. Stefana i Wandę Tabaka – Gołotczyzna
  8. Stanisława i Irenę Wylazłowskich – Gąsocin
  9. Sylwestra i Krystynę Zimak – Ciemniewo

 

 

Każdy dzień życia naszych Jubilatów, to bogata i piękna karta historii ich rodzin, ale i naszej gminy, bo właśnie w gminie Sońsk większość z nich spędziła swoje najpiękniejsze lata. Wyrażamy szacunek i podziw dla wytrwałości i niezłomności wszystkich par małżeńskich, które pomimo wielu przeciwności losu dotykających każdego człowieka wspierając się wzajemnie i przezwyciężając trudy życia doczekały tak wielkiego jubileuszu jakim są złote gody.

 

Wszystkim parom małżeńskim życzymy kolejnych wspólnych lat w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości oraz szacunku.

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Sońsk

 

Previous ArticleNext Article