Matury pod specjalnym reżimem sanitarnym

Dzisiaj pierwszy dzień matur wyjątkowo w tym roku nie odbywają się w maju jak to było tradycyjnie co roku a w czerwcu. Opóźnienie terminu matur spowodowała pandemia COVID-19. Szkoły otrzymały specjalne wytyczne jak przestrzegać procedur sanitarnych.

 

Przykładowe wytyczne:

  • Do matury mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do budynku szkoły i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk.
  • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, maturzyści mają zachować odstęp minimum 1,5 metra oraz mieć zakryte usta i nos.
  • W czasie pisania egzaminu dojrzałości zakrywanie nosa i ust nie jest wymagane, ale maseczki trzeba założyć przed wejściem do sali i wychodząc z niej.
  • W czasie egzaminów maturalnych każdy zdający musi korzystać z własnych przyborów. Zdający nie mogą pożyczać ich od innych osób. Na egzamin należy też przynieść własne picie, szkoła tego nie zapewnia.
  • Egzaminy będą przeprowadzone w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
  • Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

 

A jak matura przebiegała dzisiaj w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie? – poniżej publikujemy informacje.

 

Do matury przystąpiło 83 uczniów, jeden nie zgłosił się – absolwent z ubiegłego roku. Egzamin maturalny odbywa się w sali gimnastycznej i 2 salach lekcyjnych. W celu zachowania reżimu sanitarnego młodzież wchodzi jednym z trzech wejść. O szczegółach przebiegu egzaminu maturalnego zostali poinformowani uczniowie, rodzice i nauczyciele za pośrednictwem obowiązującego w szkole dziennika elektronicznego Librus. Przed egzaminem dyrektor złożył maturzystom życzenia powodzenia na maturze przez szkolny radiowęzeł.

 

matura COVID-19

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

– egzamin maturalny 08.06.2020

Maturzyści przyszli 8 czerwca do szkoły godzinę wcześniej w maseczkach i rękawiczkach. Mieli ze sobą wodę i długopisy. Po wylosowaniu miejsca na sali mogli dopiero zdjąć maseczkę. Wszyscy zaangażowani w przygotowanie matury zgodnie z Wytycznymi MEN, GIS i Ministerstwa Zdrowia pilnowali, żeby zachowane były zalecane odległości między osobami 1.5 m. Do egzaminu mogły przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną.

 

 

Przed wejściem do szkoły i w salach egzaminacyjnych dostępne są środki do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawiczki. W czasie pisania egzaminu maseczka nie jest konieczna, ale trzeba ją założyć przed wejściem do sali i wychodząc z niej. Taki obowiązek dotyczy również nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Ławki ustawiono tak, by pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. – Ławki oraz krzesła są dezynfekowane. Po każdym egzaminie ta czynność będzie powtarzana, nawet dwa razy w ciągu dnia.

 

 

Przed maturą uczniowie chętnie brali udział w konsultacjach na zajęciach obowiązkowych oraz zajęciach dodatkowych przygotowujących do matury, w ramach projektu unijnego „BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości.

 

 

Terminy egzaminów

W Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie egzaminy maturalne będą trwały od 8 czerwca do 24 czerwca br. 22 czerwca rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – do 5 lipca. Tegoroczni maturzyści są zwolnieni z egzaminu ustnego. Egzamin z języka polskiego (poziom podstawowy) trwał 170 minut, w tym roku uczniowie mieli do wyboru dwa tematy – jeden dotyczył „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, drugi analizy wiersza Anny Kamieńskiej.

 

 

Temat na podstawie „Wesela” dotyczył tego, jak wprowadzenie elementów fantastycznych może wpływać na przesłanie utworu.

 

 

Uczniowie, którym nie spodobał się ten temat, mogli zmierzyć się z analizą wiersza Anny Kamieńskiej „Daremne”. Urodzona w 1920 roku Kamieńska znana jest nie tylko jako poetka, ale także krytyczka literacka i tłumaczka. Od godz. 14.00 pięciu uczniów naszej szkoły rozpoczyna egzamin z j. polskiego na poziomie rozszerzonym.

 

Previous ArticleNext Article