Uroczystość z okazji 79. rocznicy mordu żołnierzy Armii Krajowej – Łopacin

W niedzielę 6 sierpnia 2023 w Łopacinie, Gmina Sońsk odbyła się uroczystość z okazji 79. rocznicy zamordowania polskich patriotów dokonanego na rozkaz gestapo. Obchody rocznicy rozpoczęła msza św. w intencji poległych w kościele parafialnym im. św. Leonarda w Łopacinie.

Następnie na cmentarzu parafialnym odbyła się uroczystość z udziałem rodzin pomordowanych, władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, stowarzyszeń patriotycznych oraz zgromadzonych gości, podczas której uczczono pamięć pomordowanych żołnierzy.

W obchodach wzięli udział:

 • Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP
 • Rafał Romanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Beata Kurek – dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jacka Ozdoby
 • Anna Żebrowska – kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Krzysztof Bieńkowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego
 • Marek Marcinkowski – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego
 • Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin
 • Jarosław Muchowski – Wójt Gminy Sońsk
 • ppłk Marcin Wróbel – dowódca 51. Batalionu Lekkiej Piechoty w Ciechanowie
 • mjr Tomasz Toporowski – zastępca dowódcy 1. Batalionu Składowania w Ciechanowie
 • ppłk Artur Łęcki – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie
 • bryg. Tomasz Gajewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
 • insp. Zbigniew Andres – Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie
 • Jadwiga Płodziszewska – Społeczny Komitet Rodzin Poległych i Pomordowanych Rodzin Żołnierzy NSZ/NZW
 • Zbigniew Majchrzak – prezes ciechanowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 • Helena Sędzicka – Związek Sybiraków w Ciechanowie
 • Justyna Jakubiak – dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydziału zamiejscowego w Ciechanowie
 • Joanna Zaręba – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
 • Elżbieta Kołodzińska – wicedyrektor ZS CKR w Gołotczyźnie
 • Olga Kobyłecka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bądkowie
 • przedstawiciele Rady Powiatu Ciechanowskiego
 • sołtysi wsi: Łopacin – Jadwiga Witkowska i Gutków – Mirosław Jaskułowski
 • przedstawiciele OSP Łopacin, Bądkowo, Sarnowa Góra, Młock
 • Ciechanowski Klub Gazety Polskiej
 • mieszkańcy i lokalne media

Po odegraniu hymnu państwowego, zabrał głos Zenon Żebrowski – przedstawiciel rodzin żołnierzy poległych w Gutkowie (parafia Łopacin) w dniu 4 sierpnia 1944, który przypomniał wydarzenia sprzed 79 lat:

„W Gutkowie, w siedzibie delegata Komendy Głównej AK, Lucjana Krupińskiego i jego żony Ewy, narodził się punkt łączności, który miał organizować broń, żywność i ochotników dla przyszłej operacji „Burza”. Na jego czele stanął Piotr Żebrowski, pseudonim „Dębski”, który zorganizował grupę zaufanych ludzi, mających pozyskiwać broń od tutejszych jednostek niemieckich, a także przewozić ją, wraz z żywnością i ochotnikami do Warszawy.

Ich praca była kluczowa dla przyszłości Polski, dla walki o wolność i niezależność. 1 sierpnia 1944, wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego, gestapo w Ciechanowie aktywowało swoich konfidentów. Niemieckie służby zorganizowały kontrolowaną sprzedaż broni, w czasie której dwóch żołnierzy AK – Albin Krupiński i Tadeusz Rzeszotarski, zginęło w walce, a Józef i Zygmunt Żebrowscy zostali schwytani i brutalnie torturowani. Józefowi udało się zmylić czujność oprawców i uciec. Zygmunt i jego ojciec Piotr, po okrutnych torturach zostali powieszeni.

Dalsze represje przyniosły śmierć Benedykta i Władysława Koniecek, wywiezionych do obozu KL Stutthof. Józef Gąsecki, u którego kwaterował delegat Komendy Głównej AK, został aresztowany i brutalnie zamęczony w Ciechanowie. Pozostali żołnierze punktu łączności musieli zostać ewakuowani.

Te tragiczne wydarzenia podkreślają nie tylko bohaterstwo tych ludzi, ale również ich niezłomną determinację w walce z barbarzyństwem. Ich ofiara przypomina nam, jak ważne jest budowanie naszej przyszłości na wartościach patriotyzmu, solidarności i współpracy. Mimo ogromnych wyrzeczeń, ci odważni bohaterowie nie zawahali się poświęcić swojego życia i życia swoich bliskich dla idei wolnej Polski.”

Następnie Zenon Żebrowski poprosił o zabranie głosu zgromadzonych gości. Poniżej fragmenty ich wypowiedzi:

Rafał Romanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP:

„Odeszli bo żyli sprawiedliwie, odeszli przed Sąd najbardziej sprawiedliwego Sędzi. Oddali życie za naszą Ojczyznę, za Polskę. W 1944 roku walczyli o wolną, niepodległa Rzeczpospolitą. (…) Oni oddawali krew, oddali życie męczeńską śmiercią właśnie za naszą Ojczyznę. Powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy krzewić tę wiarę w niepodległą Rzeczpospolitą.

Powinniśmy oddawać cześć i chwałę tym, którzy oddawali najwięcej. Oni oddali życie po to żebyśmy mogli w wolnej, niepodległej, suwerennej Ojczyźnie choćby dziękować im za tę najwyższą ofiarę.”

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP:

„Nasza Ojczyzna, szczególnie jeżeli chodzi o Mazowsze Północne, usłana jest mogiłami bohaterów. Bohaterów, którzy walczyli o naszą niepodległość. Praktycznie w każdej rodzinie mamy takich bohaterów, czy to związanych z AK, czy tez zginęli w czasie II wojny światowej po prostu jako zwykli obywatele. Polacy, mieszkańcy naszego regionu, żołnierze wyklęci, całe rodziny pomagały naszym bohaterom. (…) Żyjemy w tej chwili w wolnej i niepodległej Ojczyźnie, ale pamiętajmy, że wolność nie jest dana nam na zawsze.

Musimy ją pielęgnować, szczególnie w tym trudnym czasie, gdy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Widzimy co dzieje się na naszej wschodniej granicy, a pomimo to jako Polacy toczymy wewnętrzne spory. Czas najwyższy żeby dla nas wszystkich bez względu na światopogląd, opcje polityczne, najważniejsze było dobro naszej Ojczyzny, ale też dobro naszych „małych ojczyzn”, takich jak tutaj w Łopacinie.”

Krzysztof Bieńkowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego:

„To Oni swoim życiem i swoim zaangażowaniem wskazali nam kierunek działania, pokazali jak ważna jest Ojczyzna, abyśmy mogli dzisiaj się cieszyć, ze nam nami powiewa polska flaga. Abyśmy cieszyli się z obecności Wojska Polskiego. Tu, na tych uroczystościach, to jest dla nas największa chluba, ze możemy wśród polskiego wojska, pod polską flagą, w polskim kościele, po polsku się modlić.

To jest nasza Ojczyzna, dbajmy o nią każdego dnia, pielęgnujmy te wszystkie wartości, o których była mowa. Bóg, Honor, Ojczyzna – przekazujmy te wszystkie wartości młodemu pokoleniu.”

Następnie proboszcz parafii im. św. Leonarda w Łopacinie – Ryszard Berk odmówił modlitwę, którą poprzedził następującymi słowami:

„Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii słowa do apostołów, by się nie lękali. Te słowa powtarzał Jan Paweł II, gdy pierwszy raz był w Ojczyźnie. Mimo różnych sytuacji jakie przeżywamy, niech nam towarzyszy Chrystus i nie możemy się właśnie lękać. Chciejmy żyć jak należy, tak jak dali nam przykład ci wszyscy bohaterowie, którzy mimo różnych trudności oddali swoje życie. Czyńmy to codziennie, oddajmy życie Bogu, Ojczyźnie i najbliższym
w rodzinie.”

Po zakończonej modlitwie odbył się apel poległych i została oddana salwa honorowa. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia okolicznościowych wieńców i zniczy przez przybyłe delegacje.

Komentarz Jarosława Muchowskiego – Wójta Gminy Sońsk:

„Uroczystości patriotyczne, ale przede wszystkim lokalne, pamięć o tych, którzy walczyli również za te „małe ojczyzny”, w małych gminach, w małych miejscowościach. Ważne żebyśmy pamiętali, przekazywali przede wszystkim młodym pokoleniom pamięć o tych, którzy ginęli za naszą wolność i dziś możemy się cieszyć tą wolnością, o którą trzeba dbać i o której należy pamiętać. Myślę, że to jest główne przesłanie takich uroczystości”

Zdjęcia z uroczystości – Łopacin 6 sierpień 2023

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article